wachtlijst

Als u een appartement op Serviceflat Eeckenrhode wilt gaan huren en er is geen appartement beschikbaar dat aan uw wensen voldoet dan kunt u er voor kiezen op de wachtlijst van Eeckenrhode te worden geplaatst.

Hoe werkt de wachtlijst
Als u op de wachtlijst van Eeckenrhode staat wordt u geïnformeerd op het moment dat er vooruitzicht is op het vrijkomen van een appartement dat voldoet aan uw wensen. Daarbij geldt dat hoe hoger u op de wachtlijst staat hoe eerder u in aanmerking komt voor een appartement dat beschikbaar komt en naar Eeckenrhode kunt verhuizen. Op het moment dat een appartement beschikbaar komt kunt u het appartement komen bezichtigen en besluiten of u het wilt gaan huren of kopen. Als u op de wachtlijst staat willen we u de mogelijkheid bieden om te gaan deelnemen aan activiteiten op Eeckenrhode. U ontvangt dan het kwartaalmagazine ‘U’, u wordt uitgenodigd voor concerten en lezingen, en ontvangt jaarlijks 2 vouchers voor een warme 3-gangenlunch tijdens het Senioren Eetpunt. Als u dat wilt kunt u ook gaan deelnemen aan de gymnastiekochtend, yoga voor senioren en ‘een dagje Sociëteit’.

Op het wachtlijstformulier vindt u meer informatie over het wachtlijstbeleid van Serviceflat Eeckenrhode. 

Kosten
De kosten voor het op de wachtlijst staan bedragen € 12,50 per maand. Deze financiële bijdrage is ter dekking van de kosten voor het kwartaalmagazine, concerten, lezingen en het Senioren Eetpunt. En voorkomt dat de wachtlijst ‘vervuilt’. We willen alleen mensen op de wachtlijst die serieus geïnteresseerd zijn, om mensen een goede inschatting te kunnen geven van de termijn waarop een appartement beschikbaar zou kunnen komen. U kunt op ieder moment besluiten om van de wachtlijst te worden gehaald. Op dat moment wordt ook de automatische incasso gestopt.

Wachtlijstformulier
Vul dit formulier in en stuur het naar: Serviceflat Eeckenrhode, tav locatiemanager, Irenelaan 9, 5583 AD Waalre. Na ontvangst ontvangt u van ons een bevestiging dat u op de wachtlijst staat.

> wachtlijstformulier