organisatie

De 24-uurs thuiszorg in Eeckenrhode wordt geleverd door Eeckenrhode Zorg als onderaannemer van Vitalis Woonzorg Groep, een van de grote zorginstellingen in Eindhoven. Waarom deze constructie? Vitalis Woonzorg Groep is een grote organisatie met een helder kwaliteitsbeleid, opleidingsprogramma en afspraken met alle grote zorgverzekeraars in Nederland. Vitalis Woonzorg Groep en Eeckenrhode Zorg werken nauw samen op het gebied van kwaliteit, opleidingen en het maken van afspraken met verzekeraars.

WTZA (Wet Toetreding Zorgaanbieders)
Eeckenrhode Zorg is een WTZA-instelling en levert zorg die wordt gefinancierd vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg), ZVW (Zorgverzekeringswet) en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Eeckenrhode Zorg hanteert een governance code en beschikt over een toezichthoudend orgaan in de vorm van een Raad van Commissarissen.

Raad van bestuur
de heer M.O.H.M. Klok – directeur/bestuurder

Raad van Commissarissen
de heer B. Droste – voorzitter
de heer N.P. Wessemius – lid

*  Eeckenrhode Zorg is een geregistreerde handelsnaam van Exploitatie Maatschappij Eeckenrhode bv.