privacy

Privacyreglement
Via onderstaande link vindt u ons privacyreglement.

> privacyreglement

Uitwisselen privacygevoelige informatie
Het zorgteam van Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode levert 24-uurs thuiszorg op Eeckenrhode. Voor de uitwisseling van privacygevoelige informatie werkt Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode met ZIVVER, een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling.

ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, dossiers of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt ZIVVER met slimme technologieën dat mensen gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen. ZIVVER is de beste vorm van informatiebeveiliging. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met de privacy van onze cliënten en relaties omgaan.

AVG OK
Met AVG OK laten bedrijven en verenigingen zien dat ze zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Ze doen dat op een overzichtelijke, gestructureerde manier. En ze hebben er blijvend aandacht voor. VvE Eeckenrhode voldoet aan de eisen die worden gesteld door Stichting AVG OK aan het voeren van het AVG OK vignet.