24-uurs zorg

Op Eeckenrhode komt het welzijn van de bewoners op de eerste plaats. Dat betekent dat in het geval van zorg de behoeften van de bewoner het vertrekpunt zijn. De 24-uurs zorg op Eeckenrhode wordt geleverd door Vitalis Woonzorg Groep, waarbij de feitelijke levering wordt verzorgd door onderaannemer Eeckenrhode Zorg*. Deze organisatie levert alleen zorg aan de bewoners van Eeckenrhode met een eigen gekwalificeerd team verpleegsters en verzorgsters dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week aanwezig is. Dus ook ’s nachts is er een verpleegkundige op Eeckenrhode aanwezig. U bent dus nooit afhankelijk van iemand die van ver weg moet komen. Dat geeft een veilig gevoel.

Eeckenrhode verpleging 4
Als u een zorgvraag heeft kunt u deze bespreken met het hoofd van de verpleging en wordt er samen met u een zorgplan opgesteld. Voor alarmering heeft Eeckenrhode halshangers beschikbaar en is het mogelijk om vanuit het eigen appartement bij alarm een spreek-luister verbinding te maken met de dienstdoende verpleegster. Hoewel er 24 uur per dag zorgmedewerkers in huis zijn kan Eeckenrhode geen 24-uurs toezicht bieden en heeft Eeckenrhode ook geen gesloten afdeling.

Onder meer de volgende zorg kan worden geleverd:

Standby zorg
Ook als u niet zorgbehoevend bent is het fijn om te weten dat u op ieder moment ondersteuning of hulp kunt inroepen.

Persoonlijke verzorging
Denk daarbij aan ondersteuning bij het douchen, aankleden of de toiletgang. De ondersteuning bij het eten en drinken, het toedienen van sondevoeding. En het aanreiken of toedienen van medicatie. Het doen van boodschappen en het verzorgen van de maaltijd.

Begeleiding
Zoals hulp bij het zorgen voor uw eigen leefomgeving. In overleg gepland vergezellen bij een bezoek aan familie, vrienden, huisarts of specialist. Het bereiden van de maaltijd.

Verpleging
Zoals wondverzorging, het geven van medicijnen en toedienen van injecties, stomaverzorging, revalidatie. Ondersteuning bij uitscheiding, katheter zorg, blaaspoelen. Controleren van lichaamsfuncties. Hulp bij pijnbestrijding. Vocht- en voedingtoediening. Medicatietoediening. Toedienen van zuurstof.

Duidelijke afspraken
Als wij u zorg gaan leveren weet u waar u aan toe bent. U ontvangt een zorgleefplan en er wordt een zorgovereenkomst ondertekend. Daarin staan alle gemaakte afspraken rondom uw zorgvraag. U krijgt een verpleegkundige en zorgassistent aangewezen als uw contactpersonen. De verpleegkundige is verantwoordelijk voor een goed dossier en evalueert periodiek de afspraken rondom uw zorgvraag. Op de zorgovereenkomst die u met ons sluit zijn de Algemene Voorwaarden Levering Zorg van toepassing.

> Algemene Voorwaarden Levering Zorg

Passende zorg
Wij streven er naar om u in uw eigen appartement te verzorgen tot het moment van overlijden (of vrijwillig vertrek). Er kunnen situaties ontstaan waardoor Eeckenrhode niet meer de juiste woonomgeving is. Eeckenrhode is geen verpleeghuis en heeft ook geen gesloten afdeling. Op Eeckenrhode wonen alle bewoners zelfstandig. Als een bewoner een gevaar wordt voor zichzelf en/of andere bewoners tot last is is Eeckenrhode niet meer de juiste omgeving. Eeckenrhode heeft geen mogelijkheden voor 24-uurs toezicht. Ook als het zorgteam niet over de juiste zorgexpertise beschikt kan overplaatsing nodig zijn. Een besluit tot overplaatsing wordt genomen door de locatiemanager en directeur in samenspraak met de huisarts.

*  Eeckenrhode Zorg is een geregistreerde handelsnaam van Exploitatie Maatschappij Eeckenrhode bv.