Opera Verdi

Op zaterdag 19 oktober kwam een internationaal gezelschap naar Eeckenrhode met een bijzonder programma “Opera in Eeckenrhode”. Odilia Carmen Chirica (sopraan) uit Roemenië Nicoleta Turliu (sopraan) uit Rome, Guido Smeets (tenor) uit Londen met Olga van der Pennen (pianobegeleiding), geboren in St.Petersburg, Rusland presenteerde een programma, dat bestond uit bekende aria’s en liederen waar de muziek van Giuseppe Verdi, geboren in 1813, wiens 200e verjaardag wereldwijd wordt gevierd, centraal staat.

Het concert werd gegeven in het kader van het internationale Festival Muzikale Oktober Best, waar muzikale ontmoetingen tussen de generaties “Jong voor oud” een belangrijke rol spelen.