filosofie


Geheel zelfstandig wonen
We worden steeds ouder en willen zolang mogelijk de regie over ons eigen leven blijven houden. Wat we ook zien is dat het moeilijker wordt om een actief sociaal leven te leiden. Vaak is een deel van de generatiegenoten weggevallen en krijgen we te maken met beperkingen. Eeckenrhode is erop gericht dat de bewoners zoveel mogelijk het leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Dat doen we door daar waar nodig te ondersteunen. En door onze bewoners een omgeving te bieden waarin het makkelijk is om contacten te leggen met gelijkgestemden en deel te nemen aan activiteiten.

Verbinden
Eeckenrhode staat middenin de samenleving. Op allerlei manieren legt Eeckenrhode verbanden tussen haar woonomgeving, familie, vrienden, de buurt enzovoort. Dat doen we door open te staan voor invloeden uit de wereld om ons heen. En gewoon door het leuk te maken voor mensen van buiten om eens naar Eeckenrhode te komen. Om muziek te luisteren, lekker te eten, voor de gezelligheid.

> overzicht dienstverlening