kosten en vergoedingen

Eeckenrhode Zorg levert, als onderaannemer van Vitalis Woonzorg Groep, zorg die wordt betaald door uw verzekeraar (op basis van de ZVW, Zorgverzekeringswet), door het zorgkantoor (op basis van de WLZ, Wet Langdurige Zorg) en door de gemeente (op basis van de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De zorg kan worden geleverd in natura (de kosten van zorg worden rechtstreeks bij uw zorgverzekering, het zorgkantoor of gemeente in rekening gebracht), of in de vorm van een PGB (De kosten van zorg worden bij u in rekening gebracht. U zorgt in dat geval zelf voor een declaratie bij de zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente). Het zorgteam van Eeckenrhode kan voor u een indicatie voor zorg aanvragen en indiceert in geval van een zorgvraag binnen 5 dagen welke hulp voor u noodzakelijk is, ook wanneer u reeds beschikt over een indicatie. Ook kunnen we het verzoek indienen voor het aanpassen van een nieuwe indicatie bij een nieuwe zorgvraag of verandering in de bestaande zorgvraag.

Zorgverzekering
Klik hier voor meer informatie over de zorg die wordt vergoed door zorgverzekeraars.

Wet langdurige zorg (WLZ)
Voor meer informatie over wanneer u in aanmerking komt voor een WLZ-indicatie en welke zorg dan vergoed wordt klikt u hier. Ook de zorgkantoren, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, hebben onlangs een nieuwe landelijke website gelanceerd met publieksinformatie over de langdurige zorg www.zorgkantoor.nl
Als u zorg krijgt betaalt vanuit de WLZ dan heeft u te maken met een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt bepaald door het CAK.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet  wordt uitgevoerd de gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. Kijk hier voor meer informatie.  Aanvragen voor ondersteuning vanuit de Wmo verloopt via de gemeente. Kijk hier voor meer informatie over de werkwijze binnen de gemeente Waalre.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag dat u ontvangt om zelf uw zorg of ondersteuning in te kopen. Hiermee kunt u zelf uw hulp organiseren. Bijvoorbeeld wie u komt helpen, wanneer iemand u komt helpen en wat deze hulp precies inhoudt. Hier vindt u informatie over de tarieven.

Zorg in Nederland betaalbaar houden
In principe wordt de zorg die u nodig heeft betaald door uw zorgverzekeraar, het zorgkantoor (WLZ) en/of de gemeente (WMO). Om de zorg in Nederland betaalbaar te houden worden deze organisaties steeds kritischer op welke zorg echt nodig is. Uitgangspunt is dat alles wat u nog zelf kunt en/of met ondersteuning van familie/mantelzorg kunt doen u geen aanspraak kunt maken op een vergoeding voor zorg. Het kan zijn dat u zorg wenst die niet wordt vergoed. In dat geval kunt u ervoor kiezen deze zorg zelf te betalen. Hier vindt u informatie over de tarieven.