kosten en vergoedingen

Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode levert, als onderaannemer van Vitalis Woonzorg Groep, zorg die wordt betaald door uw verzekeraar (op basis van de ZVW, Zorgverzekeringswet), door het zorgkantoor (op basis van de WLZ, Wet Langdurige Zorg) en door de gemeente (op basis van de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De zorg kan worden geleverd in natura (de kosten van zorg worden rechtstreeks bij uw zorgverzekering, het zorgkantoor of gemeente in rekening gebracht), of in de vorm van een PGB (De kosten van zorg worden bij u in rekening gebracht. U zorgt in dat geval zelf voor een declaratie bij de zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente). Het zorgteam van Eeckenrhode kan voor u een indicatie voor zorg aanvragen en indiceert in geval van een zorgvraag binnen 5 dagen welke hulp voor u noodzakelijk is, ook wanneer u reeds beschikt over een indicatie. Ook kunnen we het verzoek indienen voor het aanpassen van een nieuwe indicatie bij een nieuwe zorgvraag of verandering in de bestaande zorgvraag.

Zorg in Nederland betaalbaar houden
In principe wordt de zorg die u nodig heeft betaald door uw zorgverzekeraar, het zorgkantoor (WLZ) en/of de gemeente (WMO). Om de zorg in Nederland betaalbaar te houden worden deze organisaties steeds kritischer op welke zorg echt nodig is. Uitgangspunt is dat alles wat u nog zelf kunt en/of met ondersteuning van familie/mantelzorg kunt doen u geen aanspraak kunt maken op een vergoeding voor zorg. Het kan zijn dat u zorg wenst die niet wordt vergoed. In dat geval kunt u ervoor kiezen deze zorg zelf te betalen. U kunt hiervoor vragen naar geldende tarieven.