uitsluitingscriteria

Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode biedt professionele zorg voor iedereen die dat nodig heeft, zodat mensen zelf invulling kunnen blijven geven aan hun leven. Wij bieden:

– hulp bij het huishouden
– thuiszorg
– verpleeghuiszorg

Wij zullen altijd met de bewoner naar een passende oplossing zoeken om aan de zorgvraag te voldoen. Wij beantwoorden die vraag snel. Lukt het ons niet, dan helpen we met het zoeken naar een passend alternatief.

Een eerste screening bij het stellen van een hulpvraag vindt plaats door onze speciaal opgeleide verpleegkundige, door onze zorgverleners en/of door een arts. Tijdens deze screening, dan wel zorgverlening zijn de uitsluitingcriteria van toepassing. Wij vinden het belangrijk de juiste zorg te kunnen leveren aan onze bewoners. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze redenen hanteren we transparante uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn bewoners:
– met een vorm en/of mate van dementie en/of ernstige geheugenproblematiek waardoor wonen op Eeckenrhode niet meer haalbaar is;
– met een taalbarrière die een belemmering voor het zorg verlenen vormt;
– die verblijven in extreem bevuilde situaties die het leveren van zorg of ondersteuning onmogelijk maakt.
– die medische zorg nodig hebben waarin we niet bekwaam zijn en die we dus niet veilig kunnen bieden. Bijvoorbeeld beademing, intraveneuze voeding, nierdialyse;
– die gewelddadig zijn naar zichzelf en anderen;
– die verbaal agressief zijn;
– met een complexe alcohol verslaving die overlast veroorzaakt bij medebewoners met een risico als gevolg;
– die seksueel intimideren;
– die discrimineren;
– die structureel zorg weigeren;
– met ernstige psychiatrische problematiek;
– met wegloopgedrag waarvan we de risico’s niet kunnen en willen dragen;
– met een BOPZ maatregel;
– met een dusdanig verstoord sociaal systeem met als gevolg dat wij ons werk niet professioneel, goed en veilig kunnen uitvoeren;
– die ernstige overlast veroorzaken voor andere bewoner;
– wanneer de situatie rondom de zorgvrager dusdanig is dat wij onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg of ondersteuning kunnen garanderen.