Penningmeester Vereniging van Eigenaars Eeckenrhode

VvE Eeckenrhode; gebouw en dienstverlening
Serviceflat Eeckenrhode in bosrijk Waalre is in 1959 gebouwd voor Philips-gepensioneerden. Al snel werd een Philips-achtergrond als toelatingseis losgelaten. Nu is Eeckenrhode een levensloopbestendige woonomgeving voor senioren. Eigen regie en welzijn staan op Eeckenrhode centraal. Eeckenrhode telt 85 koop- en huurappartementen variërend in grootte van 60 tot 140m2. Appartementseigenaren zijn verenigd in de VvE Eeckerhode. De VvE telt 20 leden, waarvan één groot-eigenaar die 75% van de appartementsrechten bezit. Doelstelling van de VvE is de instandhouding van het gebouw en het organiseren van diensten voor bewoners. Tot deze diensten behoren onder meer 24-uurs zorg, activiteitenprogramma, maaltijden, receptie en huismeester. VvE Eeckenrhode heeft 9 medewerkers (4,5 fte). Deze worden aangestuurd door een locatiemanager.

Eeckenrhode, zijn tijd vooruit
De overheid wil dat we langer thuis blijven wonen. Dat we ondersteund door familie, vrienden en hulpmiddelen langer de eigen regie blijven houden. Honderden verzorgingshuizen zijn gesloten. Eeckenrhode biedt al meer dan een halve eeuw een omgeving waar bewoners tot op hoge leeftijd en meestal tot het levenseinde zelfstandig kunnen wonen. 

Profiel
De huidige penningmeester treedt eind 2020 af. Voor de vacacture die ontstaat zoekt de VvE een penningmeester met affiniteit met senioren, levenservaring, goede communicatieve vaardigheden, veel kennis op het gebied van financiële administraties, financiering, liquiditeitsbeheer, budgettering en verantwoording en Excel. Ervaring met het aansturen en controleren van medewerkers is een pré. De penningmeester gaat onderdeel uitmaken van een 3-hoofdig bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris).

Werkzaamheden
Het bestuur vergadert circa 12 keer per jaar samen met de locatiemanager. De VvE heeft normaal gesproken twee Algemene Ledenvergaderingen (begrotingsvergadering en verantwoordingsvergadering). De penningmeester stuurt de administrateur aan die verantwoordelijk is voor het voeren van de administratie en het opstellen van de jaarrekening. De penningmeester fiatteert betalingen. De penningmeester is betrokken bij/begeleidt inkoop en aanbestedingen. Ook de verzekeringen behoren tot zijn taak. Gedurende het jaar zullen de werkzaamheden 4 à 8 uur per week in beslag nemen. De penningmeester krijgt een gepaste onkostenvergoeding.

Procedure
Heeft u interesse in deze vacature stuurt u dan uw sollicitatie en CV uiterlijk 22 juli 2020 naar info@eeckenrhode.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Monique Krikhaar, voorzitter VvE Eeckenrhode (telefoon 040-2282800). Kennismakingsgesprekken met de twee blijvende bestuurders vinden plaats in augustus 2020. De kandidaat waar de voorkeur naar uitgaat voert een gesprek met de bewonerscommissie. Na een aanbeveling wordt de penningmeester door het bestuur voorgedragen in de ALV van oktober 2020.