organisatie

De 24-uurs thuiszorg in Eeckenrhode wordt geleverd door Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode bv (verder EME). EME is onderaannemer van Stichting Sint Annaklooster, een van de grote zorginstellingen in Eindhoven. Waarom deze constructie? Sint Annaklooster is een grote organisatie met een helder kwaliteitsbeleid, opleidingsprogramma en afspraken heeft met alle grote zorgverzekeraars in Nederland. Sint Annaklooster en EME werken nauw samen op het gebied van kwaliteit, opleidingen en het maken van afspraken met verzekeraars.

WTZI
EME is een WTZI-instelling en levert zorg die wordt gefinancierd vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg), ZVW (Zorgverzekeringswet) en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). EME hanteert een governance code en beschikt over een toezichthoudend orgaan in de vorm van een Raad van Commisarissen.

Raad van bestuur
de heer M.O.H.M. Klok – directeur/bestuurder

Raad van Commisarissen
de heer B. Droste – voorzitter
de heer N.P. Wessemius – lid