klachten

Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode doet haar uiterste best om aan de wensen van cliënten te voldoen. Toch kan het voorkomen dat een cliënt ontevreden is. We horen dat graag, zodat we de zorg kunnen verbeteren.
Bespreek praktische problemen eerst met uw zorgverlener. Als u vervolgens niet tevreden bent met de oplossing, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van onze hoofdaannemer, Stichting Sint Annaklooster. Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht omtrent de BOPZ dan kan deze ingediend worden bij de Landelijke Klachtencommissie Bopz-klachten (LKB). De vertrouwenspersoon voor cliënten is te bereiken via de ambtelijk secretaris W. Hartjes-van der Aa w.hartjes@sintannaklooster.nl of via het centrale telefoonnummer van Sint Annaklooster 040 29 45 400.